St.Sunniva har som mål å opprette flere undegrupper med forskjellige fokusområder, lokalisert rundt om i Norge. Vår første Maltesergruppe ble etablert i 1995 i Ås i Akershus og har i mange år drevet med arbeide direkte knyttet til barn med kreft.

Østfold Maltesergruppe er p.t 2018 under oppføring og har allerede startet sitt første prosjekt.

Trykk på menyen til venstre og les mer. 


Broder Trond Simarud fra Ås Maltesergruppe under et arrangement for
kreftsyke barn og ungdom m/familie på Oscarsborg festning