SFO Sjøskogen - Lillefryd

lagt inn 18. mar. 2016, 00:43 av are kristensen   [ oppdatert 2. sep. 2016, 05:10 av Malteser Riddernes Hospitaler Orden ]

Siden 2011 har SFO Sjøskogen - Lillefryd på ÅS samlet inn penger til kreftsyke barn. Lillefryds vårmarked  "Barn hjelper barn", innbrakte i mai 2015 hele 24.366
kroner, og i 2016 over 25.000 kr!

Ås Maltesergruppe bidar med gaver til markedet samt siste 5 gangene mottatt de innsamlete midlene fra Lillefryd for videreformidling til Radiumhospitalet. Tusen takk for det viktige arbeidet der gjør på Lillefryd SFO!


Artikkelen under er fra Østlandet blad 21.mai, 2015:


Comments