Østfold Maltesergruppe

Østfold Maltesergruppe er under oppstart i 2018 og vil spenne over bla byene Fredrikstad, Halden og Sarpsborg, direkte underlagt St.Sunniva og med Are Kristensen som leder. 

Interesserte bes ta kontakt med oss på post@osj-stsunniva.org.