Malteser Riddernes Hospital Orden gjennom historien
Ordenen ble startet i Jerusalem under navnet Ordenen av Sankt Johannes av Jerusalem som en av de tre store ridderordener under korstogstiden. Ordenen av Sank Johannes drev primært med drift av hospitaler langs pilgrimsrutene fra Europa til Jerusalem for syke og trengende, og kan på den måten sies å være verdens første verdensomspennende humanitære organisasjon. For å forsvare pilgrimmer og kongedømmet av Jerusalem ble det og utviklet en militær del, og Orden fikk etter hvert tilnavnet Hospitaler riddere.

Etter en reise fra Jerusalem via Kypros og Rhodos etablere ordenen seg på Malta i 1530. Som leie for øya skulle ordenen gi Spanske kongen en Malteserfalk hvert år på allehelgensdag, derav tilnavnet som er kjent i hele verden i dag; Malteser Riddere. Ordenen regjerte på Malta frem til 1798 og har deretter etablert seg i moderne tid i store deler av verdenen med mange forgreninger som verdens eldste humanitære organisasjon.

St.Sunnniva hører til den russiske tradisjonen innenfor Malteser/Johanitter riddere der en del riddere av Ordenen tok tilflukt i Russland etter Napoleon invaderte Malta i 1798 og senere spredte seg til hele verden via USA. Du kan og lese mer om vår bakgrunn og historie via menyen til venstre eller på vår søster organisasjoners nettsider rundt om i verden