Kongedømmet Jerusalem

1113-1187 Jerusalem
Malteser Riddernes Hospital Orden (Order of St. John of Jerusalem, Knight Hospitaller, Malta) sporer sine røtter tilbake til det 11. århundre i Jerusalem der handelsmenn av den gamle Amalfi-republikken opprettet et hospice, et herberge for skade, syke og døende,nær kirken Sancta Maria Latina.
De hadde fått tillatelse fra kalifen av Egypt til å bygge en kirke, kloster og et sykehus for å ta vare på pilegrimer, men de mottok og andre mennesker, uavhengig av tro eller etnisitet. 

Sykehusene ble i starten drevet av Benedikter munker, men det var under Den Salige Gerard at Ordenen ble stiftet og åpnet sin første institusjon "Hospital of St. John the Baptist" i nærheten av Den hellige gravs kirke i Jerusalem. 

1,000-år gammel hospital funnet i det kristne kvarteret i Jerusalems gamleby. Les mer.

Under det første korstoget (1099) var det ulovlig for kristne å oppholde seg i Jerusalem, men Broder Gerard og noen andre brødre klarte å fortsette sitt arbeide og stiftet etter hvert en egen religiøs orden dedikert til arbeidet med syke og fattige, et arbeide som trolig fortsatte under plyndringen og herjingen av de første korsfarerne etter erobringen av Jerusalem. Gerards arbeide ble belønnet i 1113 av pave Paschalis II som anerkjente de via den pavelige bulle, Pie Postulatio Voluntatis, som en uavhengig orden under direkte beskyttelse av Den hellige stol. Den pavelige bullen ga Ordenen frihet for inngrep fra andre religiøse autoriteter, rett til å velge sin egen stormester, men tilsa samtidig at vært medlem skulle bindes til Ordenen med et klosterløfte om fattigdom, kyskhet og lydighet.
Under Gerard vokste så Ordenen videre til å drive flere Hospitaler langs pilgrimsruten til Jerusalem hele veien fra Europa til Jerusalem.

Ordenens militære rolle utviklet seg ved Gerards etterfølger Raymond du Puy de Provence som overtok etter Gerard i 1120. For å beskytte Jerusalem, sine egne installasjoner og pilegrimer langs pilsgrimrutene ble Ordenen gradvis omdannet til en militær Orden, men uten at den mistet sitt fokus på omsorg for de syke og nødlidende. 

1187 invaderte Saladin kongedømmet Jerusalem, og satte dermed punktum for et 88-årig kristent herredømme over Jerusalem. Ordenen med sin nå militære involvering ble tvunget til å trekke seg ut av Jerusalem og opprettet et nytt hovedkvarter i den annen befestning i kongedømmet Jerusalem, Acre.

1187 - 1291 Acre
Allerede før Jerusalem ble erobret av de kristne i det første korstoget ble Acre inntatt av korsfarerne, og ble den viktigste havnebyen til kongedømmet Jerusalem.

Etter tapet av Jerusalem i 1187 ble Acre den nye hovedstaden, og så vel Johannitter Ordenen som Tempelridderne relokaliserte sine hovekvarter til Acre.

Muslimene fortsatte imidlertid sine angrep på de kristnes festningsverker i Kongedømmet Jerusalem og i 1291 måtte Acre også oppgis og såvel Tempelridderne som Johanitter Ordenen forlate Kongedømmet Jerusalem. Det fantes visstnok noen festningsverker som ennå holdt stand noen år men i praksis ble hovedkvartert til Ordenen nok en gang relokalisert, denne gangen til øya kypros.
 

Kart over Acre in 1291, av Isa Alcala , Wikipedia.