1530 – 1798 På Malta

Etter Rhodos var Ordenen uten noe fast hovedkvarter noen år, men i 1530 kunne de slå seg ned på Malta gitt av den Spanke kongen i lag med en del andre øyer og byen Tripoli i Nord-Afrika. Som leie skulle ordenen gi Spanske kongen en Malteserfalk hvert år på allehelgensdag, derav tilnavnet som er kjent i hele verden i dag; Malteser Riddere. To av de andre kravene var at ordenen skulle beskytte farvannet mellom Afrika og Europa mot sjørøvere og ottomanske styrker, samt være nøytral i kampen mellom kristne nasjoner.

Utsikt over Valletta havn ca 1801 (kilde wikimedia)

På Malta fikk Ordenen muligheten til å bygge et nytt hovedkvarter, og snart var en av de sterkeste befestningen i Middelhavet bygd opp. Ordenen glemte imidlertid ikke sitt opprinnelige oppdrag og bygde og hospitaler og kirker. En del av byggene står der den dag i dag nesten 500 år etter. Hoved hospitalet hadde plass til mer enn 500 pasienter og gikk for å være den fineste i verden i sin tid. Det ble også bygd skole for anatomi og et medisinsk fakultet.

På Malta fortsatte Ordenen sitt forsvar for kristendommen og Europa i religionskrigene som nå foregikk mellom det kristne Europa og det ottomanske riket. Det store slaget om Malta i 1565 er et av de mest berømte konfrontasjonene hvor Ordenen stod imot et veldig overtallig ottomansk angrep.

Slaget om Malta av Matteo Pérez 1575-1581 (kilde wikimedia)

I 1798 etter 250 år på Malta ble Ordenen angrepet av den franke keiseren Napoleon Bonaparte som var på vei til Egypt med sine styrker. Det kan virke som i ettertid at Ordenens Stormester den gang Ferdinand von Hompesch zu Bolheim valgte å ikke ta opp kampen mot andre kristne styrkene og Napoleon kunne dermed innta og plyndre øya mer eller mindre uhindret.

Etter Ordenen måtte forlate Malta ble den spredt rundt i Europa. Flere parallelle grener slo seg ned i de land de allerede hadde etablert seg i med beskyttelse fra deres statsoverhode/myndigheter og startet dermed Malteser/Johanitter tradisjoner som man finner den dag i dag i land mange land  som Italia, Tyskland, England Polen og Russland, Danmark, Sverige, m.fl. Grenen St.Sunniva hører under i dag kommer fra en Russiske tradisjonen, som ble til en av mange parallelle organisasjoner av Malteser Riddere rundt i Europa.

Les mer her om den fantastiske St.Johannes katedralen, ferdigstilt i 1577, hvor mange av Ordenens riddere ligger begravd i kryptene under kirken.
St. johannes katedralen i Valletta, Malta


Kilde: Wikipedia