1962 - 1972 USA
Etter revolusjonen i Russland 1918 ble Ordenen spredt via Russland, Danmark, Jugoslavia og Frankrike etter hvert til USA av tidligere Russiske adelige.
 
Kong Petter II av Jugoslavia som etter hvert endte i landflyktighet i USA i 1964 fortsatte tradisjonen som kongelig beskytter av Ordenen slik flere kongehus i Europa tidligere hadde gjort.

I 1963 ble han bedt om å ta på seg rollen som Stor Kommandør av Ordenen noe han godtok og hans konstitusjon av 1963 la grunnlaget for den moderne organiseringen av Ordenen.


General Montgomery, Kong Peter II og Churchill 
 i Juli 1941 (kilde: wikimedia)

Flere forgreninger rundt om i verden av Maltesere Riddere har siden slått seg ilag under denne paraplyen og den russiske tradisjonen, mens andre igjen arbeider parallelt under andre konstellasjoner.

Vedlagt under kan dere blant annet lese kopi av den originale konstitusjonen av 1964 Kong Petter II, samt en original oversettelse.

Kilde:    Wikipedia 
             OSJ, The Americas Priory      


Ċ
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
11. okt. 2016, 09:30
Ċ
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
11. okt. 2016, 10:17