Medlemskap

Et medlemskap i Malteserordenen skjer bare på invitasjon og anbefaling fra eksisterende medlemmer. Etter lang innsats som støtte og hjelp i veldedig arbeid for syke og vanskeligstilte kan man få tilbud om å bli slått til Ridder eller Dame, noe som skjer i en formell seremoni. 

Man må være døpt kristen, av plettfrivandel og fylt 23 år. Før den tid kan man få tilbud om å inngå som aspirant og arbeide for saken inntil man er gammel nok .

Husk... det er reisen som er målet, og målet for en Malteser Ridder/Dame er et livslangt engasjement for troen, de trengende og nødlidende.

Å hjelpe andre gir glede! Her broder Runar som laster gaver ifbm et arrangement