Organisasjon
 
Under følger noen nøkkelopplysninger om oss.


Organisasjonsnummer:

999 640 729

Navn/foretaksnavn:

ST.SUNNIVA. MALTESER RIDDERNES HOSPITALORDEN I NORGE.

Forretningsadresse:

Solfallsveien 32

1430 ÅS

Stiftelsesdato:

15.11.2012

Komtur (Daglig leder):

Frank Jakobsen

Formål:

Stille Ordenens yteevne til rådighet hva angår den velgjørenhet som kan iverksettes for syke og nødstilte mennesker. Søke å fremme kristne og etiske verdier. Støtte medlemmene i deres virke for å nå disse målene

Registrert i Frivillighetsregisteret

Styrets leder:

Frank Jakobsen, Telefon: +47 90 02 12 90

Nestleder:

Truls Kleven

Styremedlemer:

Trond Emil Berger
Randi Jakobsen Willersrud