Legitimitet


Order of St.John of Jerusalem, Knight Hospitaler, Malta, har sin legitimitet fra Kong Petter II av Jugoslavia som i landflyktighet i USA i 1964 fortsatte tradisjonen som beskytter av Ordenen slik som flere kongehus i Europa har gjort opp igjennom tidene


Russiske adelige hadde etter revolusjonen i Russland etablert Ordenen på nytt først i Frankrike og deretter i USA. I 1963 ble han bedt om å ta på seg rollen som Stor Kommandør av Ordenen noe han godtok og hans konstitusjon av 1964 la grunnlaget for den moderne organiseringen av Ordenen

Kong Petter II av Jugoslavia
Kong Petter II av Jugoslavia (kilde: wikimedia)

Flere forgreninger rundt om i verden av Johanittere/Maltesere har siden slått seg ilag under denne paraplyen, og St.Sunniva ble i desember 2015 godkjent som et eget komturi (Commandery) under det Nordiske Prioratet og formelt opprettet 1.januar 2016.

Vedlagt under kan man lese bla konstitusjonen fra Kong Petter II av 1964 
Ċ
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
11. okt. 2016, 07:57
ą
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
3. apr. 2017, 05:21
Ċ
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
11. okt. 2016, 08:05
Ċ
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
11. okt. 2016, 07:59
Ċ
Malteser Riddernes Hospitaler Orden,
11. okt. 2016, 07:59