Veldedighet

St.Sunniva,. Malteser Riddernes Hospitalorden i Norge har som registret formål:

"Stille Ordenens yteevne til rådighet hva angår den velgjørenhet som kan iverksettes for syke og nødstilte mennesker. Søke å fremme kristne og etiske verdier. Støtte medlemmene i deres virke for å nå disse målene"

Vi er en 100% uegennyttig frivillig og veldedig organisasjon som bruker alt av gaver til humanitært arbeide. Dvs at ingenting går til administrasjon o.l. men alt gis videre. Til administrasjon, møter, reiser, etc, så dekkes dette av medlemskontingentene eller av medlemmene selv.

Du kan lese mer om våre prosjekter ved å trykke her.

Oskarsborgdagen
              Ballonger til alle på Oskarsborgdagen 2015